regering

  1. het regeren; bestuur, bewind

  2. de personen aan wie het bestuur van een staat is opgedragen

regering (last edited 2017-10-25 05:29:09 by d51A48259)